Geef een kind toekomst


Guinee is een van de minst ontwikkelde landen ter wereld. De overheid doet niet veel op het gebied van onderwijs en educatie van jonge kinderen.Voor weeskinderen is er al bijna helemaal geen onderwijs mogelijk.

Klik voor meer foto’s

Deze kinderen leven vaak op straat en moeten bedelen om te overleven. Sommige hebben geluk en kunnen terecht in pleeggezinnen, ze moeten dan zwaar huishoudelijk werk verrichten en nadat ze klaar zijn met dit huishoudelijk werk moeten ze de straat op om fruit, water, ijs, ijsblokjes en dergelijke te gaan verkopen voor hun pleeggezin, daarvoor in ruil krijgen ze alleen maar een plekje in huis met vaak niet meer dan een dun matje op de grond om te slapen en ’s avonds een beetje eten.

School en opvang.

Wij gaan met onze stichting een school bouwen om wees- en straatkinderen gratis onderwijs te geven, naast onderwijsn geven we de kinderen ook een veilig plekje. Dit gaan we realiseren door opvanghuizen, elk huis staat onder leiding van een gastmoeder die voor de kinderen zorgt na schooltijd. De Stichting beschikt over een perceel van 3000 m2 waarop inmiddels een waterput is geslagen, deze waterput voorziet nu de lokale bevolking in de wijde omgeving van schoon en veilig drinkwater.

Gratis onderwijs.

De school zal ook gratis onderwijs gaan aanbieden aan kinderen uit gezinnen die geen geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.