ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI vanaf 18 februari 2014)

Fiscaal nummer Stichting Jerome Damey Foundation: RISN 853565867
IBAN: NL 95 INGB 0006 3703 37

Bestuurssamenstelling

Nederland:

Arjan Velthoven – voorzitter
Sjirk Sietsma – penningmeester
Gerard Geenacker – secretaris (demissionair)
Sjoerdtje Poutsma – algemeen bestuurslid

Guinee:

Viviane Yarama Damey – vertegenwoordigster
Alphonse Haba – Projectcoördinator

Beleidsplan 

Het bestuur van de Jerome Damey Foundation bestaat uit enthousiast team van vrijwilligers. We zijn een kleine organisatie met weinig middelen. Onze motivatie ligt in ons geloof in God. Dit geloof delen wij met onze vrienden in Guinee. Een lokaal bestuur vertegenwoordigt de Jerome Damey Foundation en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Ons werkgebied bevindt zich in N’Zérékoré, een grote provincie grenzend aan Sierra Leone, Liberia en Ivoorkust.  De Jerome Damey Foundation geeft geen beloning aan de bestuursleden. Wel kunnen zij onkosten declareren. Wij doen er alles aan om onze bestuurskosten zo laag mogelijk te houden zodat het geld van onze donateurs en sponsoren ook echt bij de mensen in Guinee terecht komt.

Doelstelling

De doelstelling van de Jerome Damey Foundation is om wees- en straatkinderen onderwijs en opvang te geven en armoede in predikantengezinnen te bestrijden. Wij zijn een christelijke organisatie; wij laten ons leiden door de Bijbel, welke wij zien als het evangelie van Jezus Christus. de Jerome Damey Foundation onderschrijft de gelijkheid van alle mensen op grond van etnische afkomst, religie, seksuele geaardheid of culturele achtergrond. Onze doelstelling trachten wij te verwezenlijken door het opzetten van hulpverleningsprojecten, geestelijke counseling en materiële ondersteuning. Het bestuur van de Jerome Damey Foundation bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Door middel van fondsenwerving krijgen wij de benodigde financiële middelen bij elkaar. Wij ontvangen geen subsidies en ook geen geld van andere organisaties.

Financiële verantwoording

Eindbalans 2017

Eindbalans 2019

Contact en informatie

Jerome Damey Foundation

Simon Vestdijksingel 9
6836 SB  ARNHEM
Nederland / The Netherlands
Telefoon / Phone
+31 (0)26 840 47 75
Mobiel / Mobile
+31 (0)6 36148058
Mail
info@jeromedamey-foundation.nl

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *