Reisverslag Guinee februari 2020

Het is vijf uur in de morgen, de deurbel gaat. Harm staat voor de deur: “of we er klaar voor zijn?” En of we er klaar voor zijn! Vandaag gaan we naar Guinee, naar de school, naar de kinderen waarvan het leven is veranderd … door jullie!

Ik kan hier niet opschrijven wat er in de vijf weken allemaal is gebeurd, daarvoor raad ik jullie aan om de boeiende blog van Harm Poutsma terug te lezen. Hij neemt jullie mee op reis naar en door Guinee!
Wel wil ik jullie bedanken voor jullie steun aan de bouw van de school en natuurlijk de sponsoring van 40 weeskinderen. Als deze kinderen later terugkijken op hun leven, dan zal het jaar 2020 zeer zeker een heel belangrijk jaar zijn geweest voor hen, sommigen zullen arts zijn of onderwijzer, misschien wel minister of durf te dromen: president! 

Lees verder

De school staat!

De eerste vier lokalen zijn klaar en zijn 3 februari 2020 in gebruik genomen.
Er zijn op dit moment 43 weeskinderen gesponsord door Nederlandse sponsor-ouders, deze kinderen wonen in de wijk Boma, waar de school staat. Het wijkteam en het Rode Kruis N’Zérékoré heeft samen met de Jerome Damey Foundation bewerkstelligd dat deze kinderen van 08:00 tot 14:00 naar school gaan ipv de hele dag te moeten werken voor hun pleeggezinnen.
De pleegouders zien het belang van educatie voor deze kinderen nu ook in en zijn heel erg betrokken, ze onderhouden het terrein en maken het regelmatig schoon!
Hieronder een impressie van de werkzaamheden en de kids.

Jerome Damey Foundation lid van PARTIN

De Jerome Damey Foundation is sinds kort lid van Partin.

Als overkoepelende organisatie geeft Partin het particuliere initiatief een stem bij discussies over ontwikkelings-samenwerking en behartigt daarbij de belangen voor de achterban : ook de stem van de kleine organisaties moet meewegen bij besluitvorming over ontwikkelingssamenwerking.
Andere belangrijke doelen van Partin zijn het delen van kennis en het bevorderen van duurzaamheid. Dit kan o.a. door van elkaars ervaringen te leren.

Daarnaast helpt Partin op een zeer pragmatische manier met handige tools die nuttig zijn voor iedere kleine fondsenwervende organisatie: bijvoorbeeld het handige “Jaarrekening maken” die aan de leden gratis ter beschikking worden gesteld.
Alle leden van Partin zijn ANBI geregistreerd en werkzaam in de sector ontwikkelingssamenwerking. Stichtingen in ontwikkelings-samenwerking die nog geen ANBI registratie hebben of andere belangstellende organisaties of personen, kunnen vriend worden.