Close

Onze Missie

Onze missie is het creëren van betere omstandigheden voor weeskinderen en minder bedeelde kinderen om op te groeien en een betere jeugd te hebben. Ons doel is om hen te ondersteunen door middel van onderwijs en faciliteiten die hen dichter bij elkaar brengen en een positieve invloed hebben op hun ontwikkeling tot aan hun adolescentie, omdat wij geloven dat de toekomst aan hen toebehoort. We geloven dat in elk van hen een verregaand potentieel schuilt. Deze kinderen zijn de volgende wereldveranderaars en wij willen hen een stem geven en hen zichtbaar maken.

SDG Goals

De Jerome Damey Foundation heeft de duurzame ontwikkelingsdoelen ‘Geen armoede’ en ‘Kwaliteitsonderwijs’ opgenomen als basis voor haar activiteiten.

Volgens UNESCO is de alfabetiseringsgraad onder volwassenen in Guinee 32%. Er is een grote kloof tussen de seksen: 43,64% van de mannen en 21,96% van de vrouwen volgt onderwijs.

Het armoedecijfer in Guinee is meer dan 55% en meer dan 24% van de kinderen onder de 5 jaar lijdt aan groeiachterstand.

Contact

Jerome Damey Foundation
Simon Vestdijksingel 9
6836 SB

Arnhem

Telefoon 
+31 (0) 6 36 14 80 58

E-mail
info@jeromedamey-foundation.nl 

Bank rekening
NL 95 INGB 0006 3703 37

KvK 
59605340

RSIN 
853565867

…..

Copyright © 2021 Jerome Damey. All rights reserved.

Translate »