Privacy & Disclaimer

Contactgegevens
Stichting Jerome Damey Foundation.

Adres: Simon Vestdijksingel 9,
Postcode: 6836 SB, Arnhem
Tel: 0636148058
Email: info@jeromedamey-foundation.nl

Waarom bewaren en verzamelen wij persoonsgegevens?

De relatie met onze achterban  – donateurs en vrijwilligers – en andere belanghebbenden van de Jerome Damey Foundation is essentieel voor het realiseren van de missie van de Jerome Damey Foundation. Om contact te kunnen houden met onze achterban en belanghebbenden, hen te kunnen mobiliseren, is het van belang dat wij persoonsgegevens van hen vastleggen. In dit privacy statement geven wij aan hoe, wanneer en met welk specifiek doel wij persoonsgegevens vastleggen.

Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de Jerome Damey Foundation daarbij van groot belang. Alle persoonlijke gegevens worden bij De Jerome Damey Foundation zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarbij ons uitgangspunt. Hieronder geven wij aan hoe de Jerome Damey Foundation dit heeft vormgegeven.

Hoe en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. De Jerome Damey Foundation verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die de Jerome Damey Foundation verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. De Jerome Damey Foundation verwerkt bijvoorbeeld alleen uw mailadres indien u zich inschrijft voor mail van de Jerome Damey Foundation.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Jerome Damey Foundation?

Afhankelijk van de diensten die de Jerome Damey Foundation aanbiedt, kan de Jerome Damey Foundation de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

(a)  NAW gegevens

(b)  telefoonnummer

(c)   e-mailadres

(d)  geslacht

(e)   geboortedatum

(f)   IBAN (bij donaties)

(g)  uw deelname aan vrijwilliger activiteiten voor de Jerome Damey Foundation

Hoe gebruikt de Jerome Damey Foundation uw persoonsgegevens?

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

(a) de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;

(b) de aanmelding als vrijwilliger voor de Jerome Damey Foundation;

(c) de uitvoering van door u verstrekte opdracht tot betaling (donatie, incasso, periodieke schenking);

(d) marketing, waaronder contact met u opnemen c.q. het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;

(e) evaluatie van evenementen en dienstverlening;

(f)  uitvoeren van sollicitatieprocedures;

(g) om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van de Jerome Damey Foundation;

(h) om de website(s) van de Jerome Damey Foundation te verbeteren.

Hoe zorgt de Jerome Damey Foundation er voor dat vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan?

De Jerome Damey Foundation gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De Jerome Damey Foundation neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De Jerome Damey Foundation deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Worden persoonlijke gegevens ook met derden gedeeld?

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De Jerome Damey Foundation kan uw (persoons)gegevens met derden delen maar alleen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

De Jerome Damey Foundation verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Hoelang bewaart de Jerome Damey Foundation persoonlijke gegevens?

De Jerome Damey Foundation bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of laten verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de Jerome Damey Foundation. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover de Jerome Damey Foundation nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor de Jerome Damey Foundation) maakt.

Stuur uw verzoek naar: info@jeromedamey-foundation.nl

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Hoe beschermt de Jerome Damey Foundation uw persoonsgegevens?

De Jerome Damey Foundation neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. De Jerome Damey Foundation zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

Privacybeleid van derden

Op de website van de Jerome Damey Foundation kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de Jerome Damey Foundation behorende, websites. De Jerome Damey Foundation kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de  privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo en Linkedin om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Waar kunt u uw vragen en/of klachten kwijt?

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een email sturen naar bovengenoemd adres.

Verantwoordelijke

De Jerome Damey Foundation is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 1-8-2020

Om te blijven voldoen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacy beveiliging zal de Jerome Damey Foundation met enige regelmaat wijzigingen aanbrengen in het privacystatement. De meest recente versie van het privacystatement vindt u altijd op deze pagina. Wij raden u dan ook aan deze te raadplegen zodra u persoonlijke informatie aan de Jerome Damey Foundation doorgeeft.