Covid-19 in Guinee

Covid-19 in Guinee

Ook Guinee heeft haar maatregelen getroffen tegen Covid-19. (SARS-CoV-2) In strijd tegen de verspreiding van het Corona-virus is het dragen van mondkapjes en de één meter afstand houden in het openbaar verplicht en worden samenkomsten zoveel mogelijk beperkt.
Ook scholen zijn getroffen, de regeringsscholen zijn vóór de zomervakantie al dicht gegaan en niet lang daarna ook de “privé-scholen”. Gelukkig gaan de scholen weer mondjesmaat open en eerder dan verwacht, het schooljaar in Guinee begint in oktober, maar de regering heeft besloten dat scholen al in september open mogen gaan, mits ze de juiste maatregelen treffen tegen de verspreiding van het Corona-virus, zoals handen wassen en het dragen van modkapjes. Ook onze school, de Mama Marja Urbachschool is weer open. De inspecteur van onderwijs regio N’Zérékoré heeft de school bezocht en de genomen maatregelen goedgekeurd.
Nog niet alle kinderen komen naar school, maar elke dag zie je meer kinderen in de klas zitten, mét mondkapjes!

Project “I Do” Erasmus Universiteit

De Jerome Damey Foundation is één van de vijf geselecteerde organisaties voor het project “I Do” van de Erasmus universiteit in Rotterdam en Partin. In het project ‘I do’ zetten studenten van de Erasmus Universiteit hun kennis en vaardigheden in om jullie organisatie en projecten vooruit te helpen. De studenten worden vanuit de Erasmus Universiteit begeleid door docenten van de Rotterdam School of Management en vanuit Partin door Erik Boerrigter en Trudeke Vuijk. Het is de bedoeling dat het project in het najaar van 2020 van start gaat met een pilot. Thema’s zijn onder andere fondsenwerving, organisatie en projectmanagement.

Foto ter illustratie, Bron: Jerome Damey Foundation

Digitale Collecte week

Van maandag 29 juni t/m 4 juli 2020 mag de Jerome Damey Foundation huis aan huis collecteren, 

Dit jaar komen onze vrijwilligers niet bij je aan de deur vanwege het coronavirus, als je wilt geven aan de digitale collecte kun je dat via deze link doen. Je kunt je gift ook overmaken naar:

o.v.v. Geef een Kind Toekomst of als je een kind wilt sponsoren, kun je contact op nemen met: Sjoerdtje Poutsma 0644161230 of via: info@jeromedamey-foundation.nl

 

 

Reisverslag Guinee februari 2020

Het is vijf uur in de morgen, de deurbel gaat. Harm staat voor de deur: “of we er klaar voor zijn?” En of we er klaar voor zijn! Vandaag gaan we naar Guinee, naar de school, naar de kinderen waarvan het leven is veranderd … door jullie!

Ik kan hier niet opschrijven wat er in de vijf weken allemaal is gebeurd, daarvoor raad ik jullie aan om de boeiende blog van Harm Poutsma terug te lezen. Hij neemt jullie mee op reis naar en door Guinee!
Wel wil ik jullie bedanken voor jullie steun aan de bouw van de school en natuurlijk de sponsoring van 40 weeskinderen. Als deze kinderen later terugkijken op hun leven, dan zal het jaar 2020 zeer zeker een heel belangrijk jaar zijn geweest voor hen, sommigen zullen arts zijn of onderwijzer, misschien wel minister of durf te dromen: president! 

Lees verder

De school staat!

De eerste vier lokalen zijn klaar en zijn 3 februari 2020 in gebruik genomen.
Er zijn op dit moment 43 weeskinderen gesponsord door Nederlandse sponsor-ouders, deze kinderen wonen in de wijk Boma, waar de school staat. Het wijkteam en het Rode Kruis N’Zérékoré heeft samen met de Jerome Damey Foundation bewerkstelligd dat deze kinderen van 08:00 tot 14:00 naar school gaan ipv de hele dag te moeten werken voor hun pleeggezinnen.
De pleegouders zien het belang van educatie voor deze kinderen nu ook in en zijn heel erg betrokken, ze onderhouden het terrein en maken het regelmatig schoon!
Hieronder een impressie van de werkzaamheden en de kids.

Jerome Damey Foundation lid van PARTIN

De Jerome Damey Foundation is sinds kort lid van Partin.

Als overkoepelende organisatie geeft Partin het particuliere initiatief een stem bij discussies over ontwikkelings-samenwerking en behartigt daarbij de belangen voor de achterban : ook de stem van de kleine organisaties moet meewegen bij besluitvorming over ontwikkelingssamenwerking.
Andere belangrijke doelen van Partin zijn het delen van kennis en het bevorderen van duurzaamheid. Dit kan o.a. door van elkaars ervaringen te leren.

Daarnaast helpt Partin op een zeer pragmatische manier met handige tools die nuttig zijn voor iedere kleine fondsenwervende organisatie: bijvoorbeeld het handige “Jaarrekening maken” die aan de leden gratis ter beschikking worden gesteld.
Alle leden van Partin zijn ANBI geregistreerd en werkzaam in de sector ontwikkelingssamenwerking. Stichtingen in ontwikkelings-samenwerking die nog geen ANBI registratie hebben of andere belangstellende organisaties of personen, kunnen vriend worden.